1. XEM MẪU BÁO CÁO VÀ QUY ĐỊNH TẠI ĐÂY
  2. Các bạn sinh viên, học viên tham khảo mẫu báo cáo và quy định đối với báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Dược:Đề cương báo cáo đăng ký downloald tại đây

    Xem quy định báo cáo downloald tại đây

    Mẫu báo cáo ngành dược downloald tại đây

    Giấy xác nhận thực tập thực tế downloald tại đây

    Lưu ý: Bài báo cáo hoàn chỉnh gủi về mail: phongdaotaoladec2018@gmail.com

Phản hồi của bạn