Chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng Kế toán doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên chương trình: Đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp  lên trình độ cao đẳng Kế toán doanh nghiệp Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo chính quy: 1,5 năm , 3 học kỳ   Mục tiêu đào tạo 1.1.    Kiến thức chuyên môn...
Phản hồi của bạn