“Vượt Khơi” Trải nghiệm

Nhằm đổi mới phương thức đào tạo chú trọng vào cho sinh viên của trường được trải nghiệm, học hỏi nhiều. Chính vì thế mà nhiều năm qua trường Cao đẳng Công nghệ Ladec luôn đổi mới hình thức tư duy cho học sinh với phương châm học ít thực địa nhiều.Từ ngày 27-...
Phản hồi của bạn