Đào Tạo Chính Quy

Lập trình máy tính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ Tên nghề: Lập trình máy tính Mã nghề: 50480204 Trình độ ...
Xem Chi Tiết

Điện công nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ Tên nghề: Điện công nghiệp Mã nghề: 50510302; Trình độ đào ...
Xem Chi Tiết

Quản trị nhà hàng- Khách sạn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ Tên nghề: Quản trị nhà hàng Mã nghề: 50810203; Trình độ ...
Xem Chi Tiết

Văn thư hành chính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ Tên nghề: Văn thư hành chính Mã nghề: 50320303 Trình độ ...
Xem Chi Tiết

Hướng dẫn du lịch

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ Tên nghề: Hướng dẫn du lịch Mã nghề: 50810101 Trình độ ...
Xem Chi Tiết

Công tác xã hội

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ Tên nghề: Công tác xã hội Mã nghề: 50760101 Trình độ ...
Xem Chi Tiết

Kỹ thuật xây dựng

KỸ THUẬT XÂY DỰNG * Tổng quan về ngành Kỹ thuật Xây dựng Trong điều kiện phát triển của đất ...
Xem Chi Tiết

Ngành chăn nuôi thú y

CHĂN NUÔI THÚ Y Giới thiệu chung: Chương trình đào tạo ngành Chăn nuôi Thú Y được thiết kế để ...
Xem Chi Tiết

Dược

Dược * Giới thiệu chung: Hiện nay lĩnh vực công nghiệp dược (pharmaceutical industry) đang phát triển mạnh mẽ tại ...
Xem Chi Tiết

Quản trị mạng máy tính

Tên nghề: Quản trị mạng máy tính Mã nghề: 50480206; Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề; Đối tượng tuyển ...
Xem Chi Tiết

Thiết kế đồ họa

Tên nghề: Thiết kế đồ họa Mã nghề: 50480208; Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề; Đối tượng tuyển sinh: ...
Xem Chi Tiết

Ngành điện tử công nghiệp

Nghề đào tạo: Điện Tử Công Nghiệp (Industrial Electronic) Mã nghề đào tạo: 50520802 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp ...
Xem Chi Tiết

Ngành quản trị kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ Tên nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Mã nghề: ...
Xem Chi Tiết

Ngành kế toán doanh nghiệp

Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp Mã nghề: 50340301; Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề; Đối tượng tuyển sinh: ...
Xem Chi Tiết
Phản hồi của bạn