LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC

Không Tìm thấy Kết quả

Không tìm được trang bạn yêu cầu. Hãy thử tìm lại, hoặc dùng điều hướng bên trên để tìm bài đăng.

LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG

Chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng Kế toán doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên chương trình: Đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp  lên trình độ cao đẳng Kế toán doanh nghiệp Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo chính quy: 1,5 năm , 3 học kỳ   Mục tiêu đào tạo 1.1.    Kiến thức chuyên môn - Đào...

LIÊN THÔNG LÊN TRUNG CÂP

Phản hồi của bạn