CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ LADEC

Chương Trình Đào Tạo
 • Dược 95%
 • Ngành chăn nuôi thú y 95%
 • Công Nghệ Thông TIn 90%
 • Kỹ Thuật Xây Dựng 95%
 • Điện Công Nghiệp 90%
 • Điện Tử Công Nghiệp 90%
 • Kế Toán 85%
 • Quản Trị Kinh Doanh 90%
 • Thiết Kế Đồ Họa 85%
 • Văn thư hành chính 80%
 • Công tác xã hội 78%
 • Du Lịch 90%
Phản hồi của bạn